Kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi trường TH Tân Phong 2010 -2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Lưu (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:44' 25-06-2011
Dung lượng: 126.5 KB
Số lượt tải: 280
Số lượt thích: 0 người
Phòng gd & Đt huyện ninh giang
trường tiểu học tân phong
Số:01/ khhTGVDG

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Phong, ngày 5 tháng 11 năm 2010


 kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
Năm học 2010 – 2011

- Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010
- Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ GD&ĐT.
- Thực hiện kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên môn của nhà trường năm học 2010-2011.
- Trường tiểu học Tân Phong xây dựng kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2010 - 2011 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu của Hội thi:
1. Mục đích:
- Góp phần thực hiện tốt yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông nói chung, đổi mới toàn diện giáo dục Tiểu học nói riêng.
- Là cơ hội để cán bộ quản lý, giáo viên trong trường trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo và thực hiện theo chương trình sách giáo khoa mới. Đồng thời khơi dạy và phát huy khả năng sáng tạo, vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức và sử dụng đồ dùng dạy học của mỗi giáo viên.
- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông;
- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua hội thi, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục;
- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
2. Yêu cầu
- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.
- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI,
1. Nội dung thi
a) Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi;
b) Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực);
c) Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.
2. Hình thức thi
a) Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi văn bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của nhà trường hoặc của phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo;
b) Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết
 
Gửi ý kiến