Kế hoạch bồi dưỡng GV Năm học 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Lưu (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:34' 24-06-2011
Dung lượng: 85.5 KB
Số lượt tải: 925
Số lượt thích: 0 người
Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ giáo viên
Trường tiểu học tân phong
Năm học 2011 - 2012

Thực hiện công văn số528/SGD&ĐT - GDTH ngày 20/5/2011 về việc hướng dẫn bồi dưỡng hè 2011 cho Cán bộ quản lí cơ sở GD và Giáo viên cấp Tiểu học.
Trường Tiểu học Tân Phong xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CB - GV hè 2011 trong năm học 2011 - 2012 như sau:
I. Đặc điểm tình hình
1. Tổng hợp tình hình đội ngũ CB - GV của nhà trường:
- Năm học 2011 - 2012 nhà trường có tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 32 đ/c. Trong đó: - Biên chế: 26 đ/c
- Hợp đồng: 6 đ/c
- Trình độ đào tạo như sau:
+ Cán bộ quản lí: 02 đ/c - Trình độ Đại học
+ Giáo viên: 26đ/c (7đ/c có trình độ ĐH, 19đ/c có trình độ CĐ)
+ Nhân viên: 04 đ/c ( 2đ/c có trình độ ĐH, 1 đ/c có trình độ Trung cấp Y,1đ/c BV)
+ Đảng viên: 21 đ/c
2. Thuận lợi
- Đội ngũ GV trẻ, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm, tay nghề khá vững vàng.
- Trình độ chuyện môn khá cao: đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 100%.
- Tập thể sư phạm nhà trường có tất cả 32 đồng chí trong đó có 21 đồng chí là Đảng viên, các đ/c đều nêu cao tính tiền phong gương mẫu có tinh thần trách nhiệm với công việc rất cao.
- Trong năm học toàn trường có 4 đ/c đang theo học lớp Đại học để nâng cao trình độ.
- Các cấp lãnh đạo quan tâm động viên và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả cán bộ giáo viên được tham gia học tập và nâng cao trình độ của bản thân.
3. Khó khăn:
- Việc tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ở một số cán bộ giáo viên còn hạn chế.
- Công tác bồi dưỡng HSG của cá biệt một số GV còn hạn chế.
- Kĩ năng ững dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy ở một vài GV vẫn còn hạn chế.
- Việc áp dụng các quy định mới về việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại HS của một vài GV còn chưa mang tính thường xuyên, chưa có các biện pháp tích cực như giúp đỡ, động viên, khuyến khích nhằm thúc đẩy việchọc tập của HS nên kết quả của các hoạt động giáo dục nói chung còn chưa cao.
II. Nội dung bồi dưỡng:
2.1. Các Văn kiện, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ Huyện Ninh Giang lần thứ 23 theo sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 về Giáo dục Tiểu học, về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.
2.2. Tiếp tục bồi dưỡng cho giáo viên về nội dung, phương pháp dạy học, đánh giá kiểm tra kết quả học tập của học sinh theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.3. Tiếp tục bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục các nội dung và cách đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Quyết
 
Gửi ý kiến